Praca w NCK

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

w Narodowym Centrum Kultury

Specjalista ds. PR i Promocji


Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, kierunki: polonistyka, dziennikarstwo, marketing, socjologia, psychologia społeczna,

 • udokumentowane min. dwuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze PR/promocji/komunikacji/marketingu lub na podobnym stanowisku

Wymagania dodatkowe:

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

 • umiejętność w doborze nowoczesnych narzędzi i tworzenie prezentacji multimedialnych, dostosowywanie przekazu do odbiorcy,

 • doświadczenie związane z pracą w instytucji kultury bądź organizacji NGO o profilu kulturalno-społeczno-artystycznym,

 • znajomość ustawy PZP,

 • znajomość poprawnej polszczyzny, sprawne posługiwanie się słowem (tzw. lekkie pióro),

 • doświadczenie związane z redakcją tekstów lub copywritingiem reklamowym,

 • doświadczenie związane z edycją treści na stronach internetowych (CMS),

 • bardzo dobra znajomość mediów społecznościowych, w tym planowanie i realizacja kampanii płatnych,

 • bardzo dobra znajomość lokalnych i ogólnopolskich mediów,

 • doświadczenie w pozyskiwaniu patronatów medialnych,

 • dobra znajomość MS Office,

 • systematyczność, dokładność, terminowość,

 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy nad kilkoma projektami w tym samym czasie,

 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, wielozadaniowość.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • opracowywanie i tworzenie strategii marketingowych i wizerunkowych,

 • kreacja kampanii reklamowych i nadzór nad budżetem,

 • planowanie i realizacja działań PR zgodnie ze strategią Instytucji,

 • kontakt i utrzymywanie dobrych relacji z mediami (tworzenie i wysyłanie informacji prasowych, materiałów graficznych, zapraszanie na wydarzenia, udzielanie informacji na temat działalności NCK),

 • samodzielne, kompleksowe planowanie i realizacja kampanii promocyjnych,

 • nadzór nad terminowością i harmonogramem działań promocyjnych oraz PR,

 • zarządzanie kanałami NCK w mediach społecznościowych,

 • zarządzanie treściami na stronie internetowej NCK,

 • redagowanie tekstów, copywriting,

 • przygotowywanie i zamawianie materiałów promocyjnych,

 • współpraca z innymi działami w firmie w ramach wspólnych działań promocyjnych,

 • wsparcie rzecznika prasowego w bieżącej pracy PR-owej.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • kserokopie świadectwa pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe,
 • kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających uzyskane wykształcenie,
 • inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
 • i umiejętnościach.
 • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

Narodowe Centrum Kultury oferuje:

 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,

 • pracę w przyjaznej atmosferze,

 • możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Kultury, pocztą na adres NCK (liczy się data wpływu) lub pocztą elektroniczną na adres: achmurzynska@nck.pl w terminie do dnia 20 grudnia 2017 r.

Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne składane osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Kultury oraz wysyłane pocztą powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie oraz zaadresowane na:

 

Narodowe Centrum Kultury

Ul. Płocka 13

01-231 Warszawa

Koperta powinna zawierać opis:

Rekrutacja 18/12/2017

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) oraz ustawą z 22.03.1999
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest Narodowe Centrum Kultury, z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i  ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

***

Szukasz pracy w kulturze?

Zajrzyj na portal www.pracujwkulturze.nck.pl.