zegar
Fot. Pixabay

Konkurs na pracę doktorską. Nabór do 30.09

5 września 2017

Decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Kultury dr hab. Rafała Wiśniewskiego nabór prac w Konkursie na najlepszy doktorat z dziedziny nauk o kulturze zostaje przedłużony do 30 września 2017 r. Tym samym lista laureatów zostanie ogłoszona do 16 lutego 2018 r. Zapraszamy do zapoznania się ze zmienionym harmonogramem.

HARMONOGRAM KONKURSU:

4 lipca – Publikacja informacji o konkursie

5 lipca-30 września – Przesyłanie zgłoszeń prac drogą elektroniczną lub pocztową
(Nabór przedłużony)

1 października-22 października – Preselekcja (ocena streszczeń przez Radę Programową) oraz podanie rekomendowanych prac

23 października-12 listopada – Ostateczny dobór nowych członków komisji według tematów prac, które zostały rekomendowane do dalszej części konkursu

13-26 listopada – I posiedzenie Komisji

od I posiedzenia komisji do 14 stycznia – Czas na ocenę merytoryczną całych prac

15-28 stycznia – Przygotowanie przez Koordynatora rankingu ocenionych prac. Przekazanie ich wszystkim członkom Komisji. Organizacja II-go posiedzenia Komisji

29 stycznia-16 lutego – II posiedzenie Komisji. Rozstrzygnięcie Konkursu. Ogłoszenie wyników

Więcej informacji o naborze>>