Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

autor: Joanna Rafał
14 lutego 2017

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej można wysłać pocztą elektroniczną na adres: nck@nck.pl, pocztą tradycyjną na adres: Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa, bądź przez system ePUAP.