Rada Programowa

autor: Joanna Rafał
31 października 2017

Rada Programowa Narodowego Centrum Kultury

 1. prof. dr hab. Maria Dzielska – przewodnicząca Rady
 2. prof. dr hab. Jan Rydel – zastępca przewodniczącej Rady
 3. red. Edwin Bendyk
 4. prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz
 5. dr hab. Piotr Korduba

 

Rada Programowa Galerii NCK Kordegarda

 1. prof. dr hab. Joanna Sosnowska – przewodnicząca Rady
 2. prof. dr hab. Elżbieta Banecka – zastępca przewodniczącej Rady
 3. dr Anna Rudek-Śmiechowska – sekretarz Rady
 4. mgr Wojciech Boberski
 5. dr Izabella Galicka
 6. biskup dr hab. Michał Janocha, profesor UW
 7. prof. dr hab. Zbigniew Makarewicz
 8. mgr Jolanta Rycerska
 9. dr hab. Andrzej Szczerski
 10. mgr Elżbieta Wrotnowska-Gmyz