Rekrutacja

autor: Joanna Rafał
9 lutego 2017

Zasady rekrutacji:

  1. Analiza aplikacji

Czytając aplikację kandydata zwracamy przede wszystkim uwagę na zgodność kwalifikacji z wymaganiami, czyli zestawie cech i umiejętności, które uznaliśmy za pożądane u kandydatów na dane stanowisko. Istotne jest również wcześniejsze doświadczenia związane z kulturą.

  1. Rozmowa kwalifikacyjna

Spotkanie mające formę wywiadu kompetencyjnego poprowadzi potencjalny przyszły przełożony, który zadaje kilka pytań merytorycznych.

  1. Zakończenie procesu

Wybranej osobie złożymy konkretną ofertę zatrudnienia. Pozostałym Kandydatom zaproszonym na spotkanie podziękujemy za udział w procesie rekrutacji.

>>Aktualne oferty pracy<<