Pomoc Publiczna

autor: Joanna Rafał
13 lutego 2017

Narodowe Centrum Kultury nie udzielało pomocy de minimis w latach 2012-2016.