Dyrekcja NCK

autor: Joanna Rafał
12 września 2017

Dyrektor

dr hab. Rafał Wiśniewski
(+48 22) 21 00 103

Zastępcy Dyrektora

Edward Chudzik 
Za­stęp­ca Dy­rek­to­ra ds. Projektów Kulturalnych i Administracji
(+48 22) 21 00 190 
nck@nck.pl