Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator informacyjny, składający się z ujednoliconego systemu stron publikowanych w sieci teleinformatycznej Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, będąca w posiadaniu jednostek administracji publicznej, która podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w Ustawie Sejmu RP z dnia 6 września 2001 r.

www.bip.gov.pl

 

Instrukcja korzystania z BIP

Informacja publiczna dotycząca Narodowego Centrum Kultury została podzielona na poszczególne kategorie widoczne w nawigatorze po lewej stronie:

Po kliknięciu w wybraną kategorię użytkownik jest przekierowywany bezpośrednio do podstrony zawierającej dotyczące jej treści.

Na stronę główną Biuletynu Informacji publicznej Narodowego Centrum Kultury można dostać się:

  • W sposób bezpośredni poprzez podanie odpowiedniego adresu URL w przeglądarce internetowej http://nck.pl/bip/;
  • W sposób pośredni, ze strony głównej http://nck.pl poprzez wybór przycisku BIP w prawym górnym rogu strony.